ابلاغ بهره برداری از ظرفیت تبصره ۸ ق.ب سال ۹۸ در استان خوزستان

در خصوص برداشتهای مختلفی که از تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ شده است و در جهت اطلاع، نامه اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان به مدیرکل محترم امور مالیاتی این استان در خصوص این تبصره منتشر می گردد. در نامه آمده است: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی…