ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ابلاغ شد

هیات وزیران در جلسه ۲۸ فروردین ۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب و ابلاغ نمود. جهت دریافت و اطلاع از این ابلاغیه به بخش قوانین و مقررات، حوزه کلی قوانین…