اعتراض به اجبار تعهد خارج از حیطه کنترل از صاحبان مشاغل در گام دوم مبارزه با کرونا

با توجه به اعلام ستاد ملی کرونادر خصوص ثبت نام صاحبان مشاغل در سامانه بهداشت و تکمیل فرم آغاز به کار بر اساس پروتکل ها، خانه صنعت و معدن استان تهران در نامه ای به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اجبار تعهد کارفرمایان خارج از حیطه کنترل اقدام نمود. در نامه…