تغییر نشانی شرکت مهندسی تکناب

تغییر نشانی شرکت مهندسی تکناب به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند نشانی شرکت مهندسی تکناب بدین شرح تغییر نموده است: تهران، بلوار آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۱۳، طبقه ۵ شماره های تماس: ۲۲۰۵۷۴۵۳ و ۲۲۰۴۷۰۶۸ و ۲۲۶۵۴۷۸۷ و ۲۲۰۴۶۷۸۳ نمابر: ۲۲۰۴۶۹۱۰