تمدید زمان اعتبار طرح ترافیک سهمیه سال ۹۷

به اطلاع کلیه اعضای محترم دارنده سهمیه طرح ترافیک شهر تهران سال ۹۷ می رساند طبق اطلاع سازمان، مدت زمان بهره برداری از طرح ترافیک سال ۹۷ تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شده است و هیچ گونه مشکلی در بهره برداری از سهمیه در اختیار تا این تاریخ وجود ندارد. متعاقبا اطلاعات بعدی به محض دریافت…