سمینار چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات

کمیسیون مالیات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین االمللی در نظر دارد سمیناری با موضوع “چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات” را برگزار نماید. سخنرانان: آقای دکتر علی اکبر عرب مازار آقای دکتر میرمحسن طاهری تاری زمان: چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ محل برگزاری: اتاق بازرگانی ایران، خیابان طالقانی، پلاک ۱۷۵…