سمینار چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات

کمیسیون مالیات  کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناری با موضوع “چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات” را برگزار نماید. سخنرانان: آقای دکتر علی اکبر عرب مازار آقای دکتر میرمحسن طاهری تاری زمان: چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ محل برگزاری: خیابان طالقانی، شماره ۱۷۵، اتاق بازرگانی ایران…