تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و سریلانکا

تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و سریلانکا   معاونت بین‌الملل اتاق ایران بر اساس مصوبه هیات رئیسه تصمیم دارد کمیته مشترک ایران و سریلانکا را تشکیل دهد. کلیه اعضای اتاق ایران که سابقه فعالیت اقتصادی با کشور سریلانکا را دارند (ثبت شرکت در سریلانکا، واردات از یا صادرات به سریلانکا، شرکت در مناقصات این کشور…