جایزه دادمان ، همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر

جایزه دادمان ، همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر

جایزه دادمان ، همایش تقدیر از چهره های ماندگار و کارآفرینان برتر راه و شهرسازی   به اطلاع می رساند مرکز متخصصین راه و شهرسازی در نظر دارد با رویکرد تخصصی و با بهره گیری از تجارب مراکز علمی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی حوزه راه و شهرسازی کشور اولین “همایش ملی تقدیر از…