درخواست تعلیق پروژه های عمرانی توسط انجمن استانی کرمان

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان کرمان در اسفند ماه سال ۹۸ از استانداری کرمان درخواست تعلیق پروژه های عمرانی را با توجه به شرایط اضطراری شیوع بیماری کرونا را نموده است.   استاندار محترم استان کرمان جناب آقای دکتر فدایی با سلام؛ احتراما به استحضار می رساند با توجه به درخواست تعدادی از شرکتهای…