دستمزد کارگر مبتلا به‌ کرونا را چه‌کسی‌ پرداخت‌ می‌کند؟

دستمزد کارگر مبتلا به‌ کرونا را چه‌کسی‌ پرداخت‌ می‌کند؟ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت رفاه کار می گوید که کارگران مبتلا به کرونا از بیمه بیکاری بهره مند می شوند. کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این مساله که چه تدابیری برای افراد مبتلا…