دوره آموزشی آشنایی با بیمه¬های حوزه پیمانکاری

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار کرد: دوره آموزشی آشنایی با بیمه­ های حوزه پیمانکاری   کارگاه آموزشی «آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و تمام خطر پیمانکاران» روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور مدیران اداری و مالی شرکت های عضو سندیکا برگزار شد،…