دوره آموزشی نحوه انتشار اوراق شرکتی (صکوک)

دوره آموزشی نحوه انتشار اوراق شرکتی (صکوک)   معاونت کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی تهران، با توجه به ماموریت کمیسیون «بازار پول و سرمایه» در خصوص آموزش، توسعه و ترویج روش های نوین تامین مالی برای اعضای محترم اتاق، با مشارکت موسسه «آیتک» در روز دوشنبه ٢٠ آذر ماه ١۴٠٢ از ساعت…