پیگیری رفع مشکل بهره برداری پیمانکاران از ظرفیت قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل بدهی بدهکاران به شبکه بانکی کشور در تاریخ  ۵ اسفند ۹۸ از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید. متاسفانه برخی از شعب بانکها به بهانه های مختلف از ارائه خدمات این دستورالعمل به پیمانکاران دریغ نموده و اکثرا از به بهانه استفاده از واژه “تولیدی” که پیمانکاران را مشمول آن نمی دانند…