دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC در نظر دارد “دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی” را به مدت ۶۵ ساعت برگزار می نماید. مدرس: آقای فریدون شیرازی زمان: روزهای سه شنبه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ شروع دوره: ۲۸ خرداد ۹۸ لغایت ۹ مهر ۹۸ محل برگزاری: خیابان طالقانی شماره ۱۷۵ اتاق…