آزادراه حرم تا حرم در مرحله دوم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد

آزادراه حرم تا حرم در مرحله دوم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد   علی نورزاد روز پنجشنبه به خبرنگاران در سمنان افزود: با تعیین سرمایه گذار، ساخت قطعه دوم آزاد راه حرم تا حرم در مسیر گرمسار – سمنان به زودی آغاز می شود. وی خاطرنشان کرد: آزاد راه حرم تا حرم از…