طرح مشوق بیمه‌ای تامین اجتماعی

بر اساس اطلاع دریافتی، “طرح مشوق بیمه‌ای تامین اجتماعی” در راستای ایجاد اشتغال و تشویق کارفرمایان شرکتهای خصوصی فعال به استفاده از نیرو کار جدی (فارغ التحصیلان دانشگاهی مقاطع لیسانس و بالاتر) از آذرماه ۹۹ اجرا شده است. در جهت بهره برداری هرچه بیشتر اعضای سندیکا از این فرصت و مشارکت در این طرح مشوق…