سمینار تخصصی افزودنی های نوین در صنعت بتن

سمینار تخصصی افزودنی های نوین در صنعت بتن به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند انجمن بتن ایران در نظر دارد روز یکشنبه مورخ ۱۱ تیرماه ۹۶ سمینار تخصصی با موضوع افزودنی های نوین در صنعت بتن را به صورت رایگان با همکاری شرکت آرا بتن، سخنرانی جناب آقای دکتر محسن تدین و آقای آی…