اجرای طرح روادید الکترونیکی از شهریور ماه ۹۷ با شرایط مشخص

طبق نامه دریافتی از سوی اتاق بازرگانی ایران: با عنایت به اجرای موفق مرحله جدید صدور روادید الکترونیک (بدون برچسب) در فرودگاه های امام خمینی (ره)، مشهد مقدس، شیراز و لزوم تعمیم آن به کلیه فرودگاه های بین المللی در داخل و نمایندگی های ج.ا.ایران در خارج از کشور، به اطلاع می رساند از تاریخ…