عضویت شرکت پایست سازه غرب

به اطلاع می رساند طبق درخواست شرکت محترم  “پایست سازه غرب”  و پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون عضویت و با تایید هیات مدیره دوره بیست و سوم سندیکا، از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ شرکت “پایست سازه غرب” با مدیرعاملی جناب آقای مهندس کامران کریمی به جمع خانواده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران پیوستند.…