همکاری جهت پیشنهادات سندیکا جهت توسعه همکاری اقتصادی و صادرات به کشور سنگال

به اطلاع می رساند بر اساس نامه دریافتی از شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و وفق اعلامیه سفیر ایران در کشور سنگال، مقامات آن کشور برای برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک دو کشور به ریاست وزیر محترم جهاد کشاورزی و توسعه همکاریهای اقتصادی فیمابین ابراز تمایل نموده اند. ماهیت…