نمایشگاه بین المللی ساختمان تاجیکستان TajBUILD 2023

نمایشگاه بین المللی ساختمان تاجیکستان TajBUILD 2023   اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان در نظر دارد جهت معرفی امکانات و ظرفیت های جمهوری تاجیکستان در عرصه ساختمان و جلب سرمایه خارجی به حوزه صنعت ساختمان جمهوری تاجیکستان نمایشگاه بین المللی ساختمان تحت عنوان «TajBUILD-2023» را در روزهای ۱۴-۱۲ اکتبر ( برابر با ۲۲-۲۰ مهرماه…