بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و طراحی داخلی قرقیزستان

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و طراحی داخلی قرقیزستان   بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و طراحی داخلی قرقیزستان در تاریخ ۴ لغایت ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳( ۲۳-۲۵ آوریل ۲۰۲۴) در بیشکک برگزار خواهد شد. نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و طراحی داخلی قرقیزستان یکی از ۵ نمایشگاه بزرگ حوزه…