معرفی خدمات جدید بانک مهراقتصاد برای رونق تولید

بانک مهر اقتصاد (وابسته به بانک سپه) با استفاده از سبد متنوع محصولات و خدمات خود در سال رونق تولید، گام های موثری را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برداشته است. در این راستا بخشی از محصولات و خدمات قابل ارائه به اعضا سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (پیمانکاران) معرفی می گردد.…