در امر ساخت مسکن دولت باید به ظرفیت های داخلی اعتقاد داشته باشد

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی: در امر ساخت مسکن دولت باید به ظرفیت های داخلی اعتقاد داشته باشد   سفارش ساخت مسکن در کشور به شرکت های خارجی، چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی قرارگرفت. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفته بود: به منظور ارتقاء فناوری و…