نظرخواهی در پیش نویس ضابطه شماره ۵۵

نظرخواهی در پیش نویس ضابطه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)   مدیر عامل محترم شرکت موضوع : نظرخواهی در پیش نویس ضابطه شماره ۵۵  (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)   با سلام و احترام؛ با توجه به درخواست نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اعلام نظر در پیش‌نویس…