فراخوان جذب عضو در اتاق فکر همکاری های ایران و عربستان

فراخوان جذب عضو در اتاق فکر همکاری های اقتصادی ایران و عربستان   بسمه تعالی  روسای محترم هیات مدیره تشکل های اقتصادی    باسلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱۴۰۲/۷۰۰۱/الف د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ رئیس محترم سرمایه گذاری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران با موضوع «فراخوان جذب عضو در اتاق فکر همکاری های اقتصادی ایران…