نمایشگاه نفت و گاز هاینان

نمایشگاه نفت و گاز هاینان   فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در نظر دارد در هشتمین نمایشگاه صنعت نفت و گاز هاینان، چین که از ۴ الی ۶ آبان ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی هاینان در شهر هایکو برگزار می شود، به صورت فعال (پاویون و هیئت بازدید کننده)…

دعوتنامه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالهای ۹۵ و ۹۶ فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

عطف به آگهی مندرج در شماره ۴۴۳۸ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۱ مهر ۹۷ بدینوسیله از کلیه اعضای محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید که در جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده سالهای ۹۵ و ۹۶ که از ساعت ۱۴ روز سه شنبه…