مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایران

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ ۱ دیماه ۹۷ ، مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون در روز سه شنبه ۲۵ دیماه راس ساعت ۱۴ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان…

مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ ۱۳ آذر ۹۷ مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب در روز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ راس ساعت ۱۴ در محل فدراسیون واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، نبش…

اعزام هیات تجاری وزارت نیرو به هلند

به اطلاع می رساند هیاتی تجاری متشکل از شرکتهای فعال صنعت آب به همراه هیاتی از وزارت نیرو جهت بازدید از پروژه های آب و فاضلاب کشور هلند از تاریخ ۱۹ الی ۲۳ نوامبر مصادف با ۲۸ آبان الی ۲ آذر ماه سال جاری عازم کشور هلند شوند. لذا با توجه به ضیق وقت خواهشمند…