فرصت های سرمایه گذاری خارجی در اندونزی

فرصت های سرمایه گذاری خارجی در اندونزی   به اطلاع اعضا محترم سندیکای شرکت های ساختمانی ایران می رساند؛ نسخه الکترونیکی کتابچه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در اندونزی در بخش های راهسازی، احداث سد و ساختمان جهت استحضار در ذیل ایفاد می گردد.   دریافت کتابچه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در…