اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار   در اجرای ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴) و پیرو بخشنامه معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره ۸۵۲۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲، شیوه نامه اجرایی ابلاغ شده به شماره ۵۷۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و همچنین «…

اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار   بخشنامه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری ها، و سایر دستگاه های اجرایی در خصوص لزوم اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار…