درخواست اظهارنظر در خصوص لایحه قانون مالیات های مستقیم

درخواست اظهارنظر در خصوص “لایحه قانون مالیات های مستقیم” شماره ۳۴۰۰۵/۳۱۵۹۹/۹ مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۱   مدیرعامل محترم شرکت موضوع: درخواست اظهارنظر در خصوص “لایحه قانون مالیات های مستقیم” شماره ۳۴۰۰۵/۳۱۵۹۹/۹ مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۱   با سلام؛ احتراماً،      باستحضار می‌رساند: “لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم” تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصاد دولت در…