نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و زیر ساخت عراق-اربیل

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و زیر ساخت عراق-اربیل   سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل متضمن برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و زیر ساخت عراق که قرار است از تاریخ ۲۳-۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ (۱۴-۱۶ نوامبر ۲۰۲۳) در محل نمایشگاه بین المللی اربیل برگزار شود، می باشد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه…

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عراق _اربیل

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عراق – اربیل   (نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و ساخت و ساز عراق – اربیل) در نمایشگاه بین المللی اربیل – عراق مورخ ١۴ الى ١۶ نوامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۳ لغایت ۲۵ آبان ماه ۱۴٠٢ برگزار می گردد. این نمایشگاه در زمینه…