اطلاع رسانی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

اطلاع رسانی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)   مدیرعامل محترم شرکت عضو محترم سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران موضوع: اطلاع رسانی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)   پس از سلام؛ احتراماً، براساس مصوبه هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات (مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴، شماره ۲۸۵۶۶)، مجمع…