مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ ۱۳ آذر ۹۷ مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب در روز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ راس ساعت ۱۴ در محل فدراسیون واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، نبش…