دوره آموزشی آشنایی با بیمه¬های حوزه پیمانکاری

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار کرد: دوره آموزشی آشنایی با بیمه­ های حوزه پیمانکاری   کارگاه آموزشی «آشنایی با بیمه مسئولیت مدنی و تمام خطر پیمانکاران» روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور مدیران اداری و مالی شرکت های عضو سندیکا برگزار شد،…

آشنایی با بیمه های مسئولیت مدنی، تمام خطر پیمانکاران

دوره آموزشی آشنایی با بیمه های مسئولیت مدنی، تمام خطر پیمانکاران   سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نظر دارد در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضای محترم خویش با هدف ارتقاء آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث، سلسله کارگاه‌های آموزشی در حوزه قوانین و مقررات را برگزار نماید. به…