برگزاری دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP

برگزاری دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP سندیکای صنعت برق ایران با همکاری شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) به‌عنوان اولین برگزارکننده رسمی دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی مدیریت پروژه اقدام به برگزاری« دوره مدیریت حرفه‌ای پروژه و آمادگی آزمون PMP » نموده است. از این رو از شرکت‌های محترم عضو دعوت می‌گردد…