محدودیت سقف میزان صادرات کارت های بازرگانی جدید

محدودیت سقف میزان صادرات کارت های بازرگانی جدید   وزارت صنعت معدن و تجارت از تصمیم محدودیت سقف میزان صادرات کارت های بازرگانی جدید خبر داد: بر اساس تصمیم مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و با عنایت به ارائه سرویس استعلام صادرات (طبق مصوبات جلسه مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران) از سوی مرکز…