کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت نوآوری و نحوه ورود به اکوسیستم استارتاپی

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش با همکاری شرکت ایرانی-اتریشی کارانویین اقدام به برگزاری “کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت نوآوری و نحوه ورود به اکوسیستم استارتاپی” می نماید. تاریخ برگزاری: ۱۳ شهریور ۹۷ مکان: خیابان طالقانی، پلاک ۱۷۵، اتاق بازرگانی ایران، طبقه ۸ ساعت: ۱۵ الی ۱۷ هزینه برای شرکت در این کارگاه برای اعضا…