معرفی امکانات و مشوقهای منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

طبق اطلاع واصله از اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برنامه ها، امکانات، ظرفیتها و مشوق ها و تسهیلات سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در راستای کمک به توسعه فعالیتهای صادراتی به شرح ذیل اعلام می گردد: مشوقهای صادراتی قابل ارائه به شرکتهای صادراتی: جبران هزینه های بازاریابی و مشارکت در نمایشگاه ها:…