تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱

تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱   پیرو نامه شماره ۴۷۳۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ درخصوص مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ۱۴۰۱ به استحضار می رساند، با عنایت به تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شده…