اعلام نتیجه انتخابات انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

طبق اطلاع واصله و پیرور برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۷ مرداد ماه ۹۸ انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی، نتیجه انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد: آقای مهندس جواد تقی پورانوری : رئیس هیات مدیره آقای مهندس مهدی نسیانی: نائب رئیس و عضو هیات مدیره آقای مهندس جاوید…