تغییر نشانی دبیرخانه موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

به اطلاع می رساند دبیرخانه موقت موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی از تاریخ ۵ آذر ۹۷ به نشانی خیابان شریعتی، خیابان ملک، روبروی سازمان تامین اجتماعی، خیابان وزوایی، پلاک ۱۳، طبقه ۹ و شماره تلفن ۸۶۰۲۴۸۲۷ انتقال یافته است.