اولین همایش بین المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴ ایران

اولین همایش بین المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق ۱۴۰۴ ایران زیرنظر نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ برگزار می گردد. اهداف: چابک سازی و هوشمند سازی ارکان حاکمیت و بنگاه های کسب و کار توسعه شرکت های دانش بنیان و استارت تاپ ها توسعه اقتصاد دیجیتال معرفی فرصت های به کار…