نمایشگاه نفت و گاز هاینان

نمایشگاه نفت و گاز هاینان   فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در نظر دارد در هشتمین نمایشگاه صنعت نفت و گاز هاینان، چین که از ۴ الی ۶ آبان ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی هاینان در شهر هایکو برگزار می شود، به صورت فعال (پاویون و هیئت بازدید کننده)…