نشست تخصصی نوآوری سازمانی و تعامل با استارت آپ ها

نشست تخصصی با عنوان “نوآوری سازمانی و تعامل با استارت آپ ها” توسط اتاق بازرگانی تهران در روز سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل اتاق بازرگانی تهران واقع در خیابان خالد اسلامبولی، رویروی خیابان ۲۱، پلاک ۸۲ برگزار می گردد. این رویداد فرصت مناسبی برای صاحبان صنایع، تجار و…