سرمایه گذاری در زمینه ساخت تله کابین و هتل در عراق

دعوت وزارت فرهنگ،گردشگری و آثار باستانی عراق   وزارت فرهنگ،گردشگری و آثار باستانی عراق خواستار ارائه پیشنهادات از سوی سرمایه گذاران خارجی برای احداث تله کابین بغداد و ساخت هتل در شهرهای مختلف کشور متوقف فیه می باشد. احمد فکاک البدرانی، وزیر فرهنگ،گردشگری و آثار باستانی طی اظهاراتی گفت که این وزارتخانه شراکتهایی با بخش…