۲۰ هزار میلیارد ریال برای بهبود وضعیت راه های کشور اختصاص یافت

۲۰ هزار میلیارد ریال برای بهبود وضعیت راه های کشور اختصاص یافت عبدالهاشم حسن نیا روز جمعه در بازدید از جاده های شهرستان های چایپاره و چالدران در شمال آذربایجان غربی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان اعتبار امسال برای روکش آسفالت ، حذف نقاط حادثه خیز و نصب علایم هزینه می شود.…