شیوه نامه صدور کارت برداشت ریالی (Debit Card) برای اشخاص حقوقی

شیوه نامه صدور کارت برداشت ریالی (Debit Card) برای اشخاص حقوقی   شیوه‌نامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی با توجه به نیاز برخی اشخاص حقوقی برای اتصال کارت بانکی به حساب‌های خود و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره، در کمیسیون پولی و بانکی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.…