طریقه ارسال اقلام اهدایی خیرین به اتاق تهران جهت سیل سیستان

احتراما طبق اطلاع واصله از سوی اتاق بازرگانی تهران “طریقه ارسال اقلام اهدایی خیرین به اتاق تهران جهت سیل سیستان” به شرح ذیل اعلام می گردد. ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و مشارکت کلیه عزیزان در کمک رسانی به آسیب دیدگان استان سیستان و بلوچستان در بحران پیش آمده اخیر در کنار اتاق بازرگانی…